Digitaalisen markkinoinnin sanastoa

Digitaalinen markkinointi sisältää usein paljon mielenkiintoista sanastoa, joka saattaa äkkiseltään hämmentää aloittelijaa. Tältä sivulta löydät yleisimpiä digimarkkinoinnin termejä ja lyhyet selitykset niihin liittyen.

 

CTR (tai Click Through Rate)

CTR, eli Click Through Rate, tarkoittaa suomeksi klikkausprosenttia. Tämä luku ilmoittaa, kuinka usein näytettyä mainosta on todellisuudessa klikattu. Näin ollen se toimii yhtenä hyvänä mittarina, kun haluat selvittää esimerkiksi yksittäisen mainoksen tehokkuutta, kohdistuksen osuvuutta tai sitä, kuinka kiinnostavana yleisö kokee mainoksesi. CTR lasketaan jakamalla toteutuneet klikkaukset mainoksen näyttökertojen määrällä.

Esimerkiksi:

Klikkauksia 700 kpl

Mainoksen näyttökertoja 10,000

700 / 10,000 * 100 = CTR 7%

CPC (tai Cost Per Click)

CPC, eli cost-per-click, tarkoittaa yhden klikkauksen hintaa, joka on yleinen hinnoittelu tapa esimerkiksi Google-mainoksien kohdalla. Lähes poikkeuksetta CPC on suuri, jos usea mainostaja kokee avainsanan tai muun mainospaikan tuottavaksi, kun taas pienempi CPC on mahdollista saavuttaa harvinaisemmilla avainsanoilla.

Esimerkki:

CPC 0,7€

Klikkauksia 100 kpl

Mainonnan hinta 100 * 0.7€ = 70€

CPA (tai Cost Per Acquisition / Cost Per Action)

CPA, eli Cost Per Acquisition, on hinnoittelumalli, jossa maksat toteutuneesta konversiosta. Tämän hinnoittelumallin kohdalla konversio voi tarkoittaa esimerkiksi toteutunutta tilausta, lomakkeen täyttöä, yhteydenottoa, puhelinsoittoa tai muuta vastaavaa. CPA toimii myös hyvänä mittarina, kun tiedät tarkasti, miten paljon mainosrahaa voit käyttää uuden asiakkaan tai liidin löytämiseen.

CPM (tai Cost Per Mille)

CPM, eli Cost Per Mille, tarkoittaa hinnoittelumallia, jossa maksat tietyn summan tuhannesta (mille tarkoittaa latinaksi tuhatta) mainoksen näyttökerrasta. Tätä hinnoittelua / mittaria käytetään erityisesti bannerimainonnassa ja se toimii erityisen hyvin silloin, kun mainoksen CTR on oletettavasti korkea.

ROI (tai Return On Investment)

ROI, eli Return On Investment tarkoittaa sijoitetun pääoman tuoton prosentteina ja on siksi markkinoinnin sekä kaiken muunkin sijoittamisen tärkein mittari..

Esimerkiksi:

Sijoitus 1000€

Tuottoa saadaan 7000€

(7000€ – 1000€) / 1000€ * 100 = ROI 600%

ROAS (tai Return On Ad Spend)

ROAS, eli Return On Ad Spend, tarkoittaa mainontaan sijoitetun pääoman tuottoa. ROI:sta poiketen siihen ei lisätä esimerkiksi verkkosivuista, ylläpidosta ja muusta vastaavasti aiheutuneita kuluja.

Esimerkiksi:

Google AdWords mainokset 1200€

Liikevaihtoa mainonnan avulla 10,000€

10,000€ / 1200€ * 100 = ROAS 833,33%

KPI (tai Key Performance Indicator)

KPI, eli Key Performance Indicator, tarkoittaa markkinoinnissa yrityksen määrittelemää tunnuslukua, joka kertoo parhaiten markkinointipanostusten kannattavuudesta. Sopiva KPI voi vaihdella paljon yrityksen tavoitteiden, markkinointikanavien tai kampanjoiden välillä.

Esimerkiksi hakukoneoptimointiprojektille sopiva KPI voisi olla verkkosivuliikenteen määrä.

Natiivimainonta (tai Native Advertising)

Nativiimainonta tarkoittaa yrityksen verkkosivujen ulkopuolella julkaistavaa materiaalia, jossa mainostaja saa medialta tilaa sisällölleen rahaa vastaan. Natiivimainonta on siis sama asia kuin verkossa julkaista advertoriaali. Tyypillinen esimerkki natiivimainoksesta on tunnetussa mediassa julkaistu artikkeli, joka sisältää mainoksen.